Wiveca Green

Status för denna avändare är Godkänd
Wiveca
Green
0704 38 35 65

Luntmakargatan, centrala Stockholm

Luntmakargatan
Stockholm

Jag är legitimerad psykoterapeut (psykodynamisk relationell inriktning) med en masters examen i Gestaltpsykoterapi. Jag har tidigare erfarenhet som chefsutvecklare och utbildare inom kommunikation och ledarskap.
Det är i mötet med andra vi utvecklas och blir till den vi är, varför en närvaro i stunden är viktigt för mig. Som terapeut är jag både yrkesperson och medmänniska och jag kan vara både stödjande och utmanande anpassat efter dina behov och den process vi befinner oss i.

Individuell terapi, par- och familjeterapi.
Relationell psykodynamisk teori kopplat till en helhetssyn på människan.
Existentiella frågor med fokus på svåra livsfrågor och livsval.
Stress, utbrändhet,ångest, nedstämdhet, depression, kristerapi och trauma.