Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Studie om relationella psykoterapeuters erfarenheter av reparation av alliansbrott

1 augusti, 2021 00:00

(kallelsen och datumet ovan gäller inte det är en  bugg som inte går att få bort) 

Hej!

 

Vi är två studerande på psykoterapeutprogrammet på SAPU som vill fråga dig om du vill delta i vår studie om relationella psykoterapeuters erfarenheter av reparation av alliansbrott, med särskilt fokus på vilka egna svårigheter psykoterapeuten upplever och hur dessa då hanteras.

 

Vilka är vi?

Vi, som heter Anna Persson och Annika Holm, står precis i startgroparna med att påbörja vårt uppsatsarbete. Anna är socionom och Annika är psykolog och vi arbetar båda sedan många år med samtalsbehandling inom hälso- och sjukvården. Vi är intresserade av de situationer där terapeutens professionella förhållningssätt utmanas av sådant som hör till terapeuten som ”människa”. Anledningen till att det här ämnet väckt vårt intresse är att vi under utbildningen fått mer kunskap om vikten av reparation av alliansbrott för terapiprocessen, samt våra egna erfarenheter och att det i litteraturen och inte heller i forskningen finns så mycket fokus på just psykoterapeutens upplevelser och hanteringsstrategier.

 

Syfte

Syftet med vår uppsats är att via intervjuer med relationella psykoterapeuter utforska de utmaningar som psykoterapeuter möter i arbetet med att reparera alliansbrott, framförallt psykoterapeuternas reflektioner kring självupplevda exempel på alliansbrott och reparationsarbete.

 

Frågeställningar

Vilka erfarenheter har psykoterapeuter med relationell inriktning av alliansbrott och reparationsarbete av alliansen?

Hur reflekterar psykoterapeuter med relationell inriktning kring egna svårigheter med reparation av alliansbrott?

Vilka erfarenheter har psykoterapeuter med relationell inriktning av situationer då reparation av alliansbrott fungerat väl?

 

 

Definitioner av begreppen ”alliansbrott” och ”reparation av alliansen”

Alliansavbrott eller alliansbrott syftar på en situation i pågående psykoterapi då någon av parterna medvetet eller omedvetet tagit illa vid sig av något som gjorts eller sagts och den uppnådda goda kontakten mellan dem plötsligt bryts. Något sker som skapar en anspänning eller ett avbrott i samarbetet mellan terapeut och patient. Reparation av alliansen innebär en situation som följer på avbrott i samarbetet, där patienten och terapeuten återupptar kontakten med samma eller bättre kvalitet på samarbetet än innan avbrottet.

 

Vi skulle gärna vilja intervjua dig och blir väldigt glada och tacksamma om du vill delta!

 

 

Hur går det till?

Intervjun är semistrukturerad och sker via digital videolänk (Zoom) utifrån frågor relaterade till frågeställning. Intervjun kommer att spelas in och trolig tidsåtgång beräknas till 45-60 minuter. Intervjuerna kommer att genomföras vid tiden maj-september 2021. Vi är intresserade av att höra om dina unika perspektiv och upplevelser.

 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Om du vill avbryta ditt deltagande så kontakta oss på mejl (se nedan).

 

Vad händer med dina uppgifter? 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Materialet från intervjuerna kommer att avidentifieras och redovisas efter teman; inga personuppgifter eller intervjusvar kommer att kunna härledas till dig.  Om du uppger att

något av datamaterialet inte får användas, kommer detta att uteslutas. Efter transkribering av intervjuerna kommer ljud&bild-filerna att raderas.

 

Hur får du information om resultatet av studien?

Om du önskar kan du kontakta oss (se nedan) för att få ta del av uppsatsen där studieresultatet kommer att redovisas.

 

Om du vill delta och/eller om du har frågor, så kontakta: 

 

Anna Persson                                                                 Annika Holm

Tel: 070-4064993                                                           Tel: 076-1412310

anna_persson8@hotmail.com                                      annika.holm@utredningshem.se

 

 

Vi ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter och reflektioner!

 

 

Vänliga hälsningar från Anna Persson och Annika Holm

 

Detaljer

Datum:
1 augusti, 2021
Tid:
00:00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*