Medlemskap

För medlemskap i Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi.

Du som arbetar med eller är intresserade av relationell psykoterapi och har minst Steg 1, kan ansöka om medlemskap i föreningen. Gör en skriftlig ansökan via mail som handhas av styrelsen genom ledamot ansvarig för medlemsregistret: mariannetuuvas@gmail.com.

Efter ett godkännande betalar du in årsavgiften och då kommer du att få anvisningar om hur du loggar in och gör din egen profil på hemsidan. Medlemsavgift för ordinarie medlemmar är 300 kr/år medan pensionärer (icke arbetande) får en rabatterad avgift på 150 kronor. Studenter på Steg-1 nivå, utan rösträtt, har också en rabatterad årsavgift på 150 kronor.

Du betalar in avgiften på pg: 408 97 71 – 2.
Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen.

För att stå med på terapeut och handledarlistan ska man ha en relationell psykoterapiutbildning och vara medlem i SFRP. Man ansöker om att stå med på dessa listor genom att anmäla sitt intresse till styrelsen via  medlemsansvarig. Då du fått ett godkännande från styrelsen betalar du in 200 kronor. Vi vill
också ha en kopia på legitimationen.

Vi hoppas du kommer att få glädje av SFRP och att du på olika sätt kommer att delta i föreningen. Vår förening bygger helt på att vi alla som medlemmar är med och formar de aktiviteter och funktioner som vi själva är intresserade av. För att hålla dig informerad kan du läsa här på vår hemsida.