Medlemsträffar

Om våra medlemsträffar

SFRP  vill verka för att skapa ett sammanhang och en tillhörighet för psykoterapeuter som genom utbildning, arbete eller på annat sätt har en anknytning till relationell psykoterapi och den vetenskapliga grund denna inriktning vilar på, bland annat brittisk objektrelationsteori, självpsykologi, relationell psykoanalys och psykoterapi, modern utvecklingsteori, anknytningsteori och affektteori. Föreningen vill också stimulera till samarbete både nationellt och internationellt mellan psykoterapeuter med intresse för relationell psykoterapi och den relationsbaserade vetenskapliga grund som nämns här ovan. En viktig uppgift är också att i den allmänna samhällsdebatten ge röst åt den människosyn som dessa teorier omfattar.

Föreningen anordnar medlemsträffar minst en gång per termin som annonseras på hemsidan.

Om du som medlem har idéer och önskemål kring programinnehåll är du välkommen att kontakta Marianne Tuuvas, e-post: