Åsa-Helena Borkesand

Status för denna avändare är Godkänd
Åsa-Helena
Borkesand
0707195847

Friskfaktorer i Stockholm

Förvaltarvägen 5
Solna

Jag gick min legitimationsutbildning på SAPU och arbetar med KBT, PDT, psykodynamisk affektfokuserad psykoterapi, relationellt- samt compassionfokuserat synsätt. Jag har även utbildningar inom kost och träning samt basmedicin.

Jag erbjuder individuellt anpassad psykoterapi för enskilda och för par. Vanliga områden jag arbetar med är ätstörningar, överviktsproblematik, depression, ångest, stress, aggressionsproblem, medberoende, skamproblematik, relationella problem m.m.