Anna Hallberg

Status för denna avändare är Godkänd
Anna
Hallberg
08-6441420
0737472363

Psykologerna på Södermalm

Swedenborgsgatan 39,nb
STOCKHOLM

Privatpraktiserande legitimerad psykolog, psykoterapeut och handledare.

I huvudsak psykodynamisk relationell inriktning, arbetar även i viss mån med KBT. Psykoterapi, Kristerapi, Trauma, Konsultation, Handledning