Anna Persson

Status för denna avändare är Godkänd
Anna
Persson
Stockholm

Socionom, arbetar som Leg Hälso- och sjukvårdskurator inom primärvården, snart färdig leg psykoterapeut från SAPU i maj-juni 2022 🙂

Integrativ: Affektfokuserad psykodynamisk terapi, CFT och
KBT med inslag av relationell kognitiv terapi och ACT.