Annelie Christin Nilsson

Status för denna avändare är Godkänd
Annelie Christin
Nilsson
0705251767

Kroppsvisdom

Långholmsgatan 20
Stockholm

Socionom, sjukgymnast, leg.psykoteraput,
handledarutbildning med inriktning, uttryckande konstterapi, systemteori och gruppteori.

RAK, Relationell, Affektflkuserad, Kroppsterapi.
Jag tror på ickeverbala metoder, kontakten med kroppen och känslorna som grund för att göra nya erfarenheter.
Individualterapi
Parterapi enlig bla Imago
Familjeterapi
Gruppterapi
Kurser i Kroppsorienterad psykoterapi
Handledning.
Chefscoaching