Annika Mörner

Status för denna avändare är Godkänd
Annika
Mörner
0737086978

Psykoterapeuterna på Upplandsgatan

Upplandsgatan 49
Stockholm

I mitt arbete med barn/tonåringar och deras föräldrar samt som vuxenpsykoterapeut har jag under många år mött människor i svåra livssituationer.Det psykoterapeutiska samtalet innebär att vi tillsammans utforskar vad som kan vara till hjälp för dig och eller din familj. Målet med behandling kan vara att finna mer funktionella sätt att leva livet på, få en ökad förmåga till att på bästa sätt använda dina resurser och därigenom finna ökad glädje och känsla av meningsfullhet. Vägen dit kan te sig lång och oviss men min erfarenhet är att när man i samtal med en annan person får formulera sina tankar och uttrycka sina känslor ter sig det hopplösa och skrämmande som mindre farligt och till och med möjligt att hantera.
Jag har bland annat erfarenhet av arbete med:
- krisarbete vid ofrivillig barnlöshet
- traumafokuserad behandling efter
sexuella övergrepp
- nedstämdhet
- livskriser

Psykodynamisk/relationell psykoterapi, Parsamtal
Verksamhetshandledning