Birgitta Elmquist

Status för denna avändare är Godkänd
Birgitta
Elmquist
0707644776

Birgitta Elmquist AB/Affektfokus

centralt i Stockholm
Stockholm

Socionom, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Mitt huvudintresse är integrativ affektfokuserad psykoterapi och det har jag utvecklat i undervisning, handledning och klientarbete under de senaste 20 åren. Jag arbetar nu helt i egen regi och tar gärna emot klienter i fokuserad terapi. Eftersom jag under många år arbetat med psykoterapiutbildning på olika nivåer, tar jag också gärna utbildningshandledningar.

Internationellt certifierad psykoterapeut/handledare och lärare i affektfokuserad psykoterapi enl IEDTA.