David Andersson

Status för denna avändare är Godkänd
David
Andersson
070-2110353
070-2110353

Andersson samtalsterapi och familjerådgivning

Vendevägen 90, 18232
DANDERYD

David har länge arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna, ofta med psykosocialproblematik samt neuropsykiatriska diagnoser i socialtjänstens regi. Han har även mycket erfarenhet av att ge föräldrastöd och/eller familjeterapi.

Nyligen har också David breddat sin erfarenhet med att även arbeta samtalsterapeutisk på en första linjens vårdcentral samt familjerådgivning/parsamtal i privat regi.

Utöver arbetet med Andersson samtalsterapier & familjerådgivning arbetar David som Kurator på en ungdomsmottagning.

David har en grundläggande psykoterapiutbildning via Karolinska Institutet med inriktning PDT (psykodynamisk korttidsterapi) och KBT (Kognitiv beteende terapi). David har gått påbyggnadsutbildning i KOMET-föräldrautbildning samt MST-multisystemisk terapi.