Elisabet Rosén

Status för denna avändare är Godkänd
Elisabet
Rosén
070-1591074

ER dans & psykologi AB

Kungsgatan 91
Umeå

leg psykolog
leg psykoterapeut
diplomerad dans- och rörelseterapeut
handledare och lärare i psykoterapi
Går CORE-utbildning i Affektfokuserad psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi på affektfokuserad och relationell grund, ibland med dans- och rörelseterapeutiska inslag