Elsi Brandström

Status för denna avändare är Godkänd
Elsi
Brandström
070 5843136

Föreningen Institutet för psykoterapi och personlig utvekling

Linnég 44-46
Stockholm

Jag arbetar med både terapisamtal och professionell utveckling av chefer/ledare och medarbetare i organisationer. Vanlig problematik som jag arbetar med är ångest, relationsproblem, olika livskriser, stress, trauman och depressioner. Jag är beteendevetare och leg psykoterapeut.

Affektfokuserad, relationell inriktning på psykodynamisk grund, med inslag av kbt.