Erik Fagerberg

Status för denna avändare är Godkänd
Erik
Fagerberg
072-9046230
073-0568254

Erik Fagerberg psykoterapi

Själbodgatan 4B, 3 v
Malmö

Leg. psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning. Auktoriserad socionom.
Handledare (UHÄ) och lärare i psykoterapi.

Privat mottagning i Malmö - Avtal med Region Skåne för psykoterapi med högkostnadsskydd (26 samtal).

Relationell och interpersonell psykoterapi