Eva Holmlund

Status för denna avändare är Godkänd
Eva
Holmlund
090 -130058
0706558380

Psykologmottagningen Eva Heikkilä Holmlund

Storgatan 50 Umeå och Kungsholmsgatan 19 Stockholm
Umeå och Stockholm

Jag har arbetat i 29 år som legitimerad psykolog och i 17 år som legitimerad psykoterapeut.
Förutom det psykoterapeutiska arbetet skriver jag även intyg inför adoption och arbetar med adopterade och deras familjer.

Relationell och existentiell inriktning