Gunilla Casserstedt

Status för denna avändare är Godkänd
Gunilla
Casserstedt
0705 598797

Aktiva Samtal Gunilla Casserstedt

Täppgatan 16
Södertälje

Leg psykoterapeut, Beteendevetare, Teol. kand. Jag tar emot för korta eller längre kontakter och arbetar med både unga och vuxna. Även enstaka konsultationer samt parsamtal i nära relationer.
Ger också terapi på engelska.

Integrativ inriktning med fokus på compassion och affekt. Ångest, nedstämdhet, kris. KBT-behandling. Jag har ett brett perspektiv och anpassar efter behov och frågeställning.