Gunilla Casserstedt

Status för denna avändare är Godkänd
Gunilla
Casserstedt
0705 598797

Aktiva Samtal Gunilla Casserstedt

Bondegatan 42 D
Strängnäs

Leg psykoterapeut, Beteendevetare, Teol. kand. Jag tar emot för korta eller längre kontakter och arbetar med både unga och vuxna. Även enstaka konsultationer samt parsamtal i nära relationer.
Ger också terapi på engelska.

Integrativ inriktning med fokus på compassion och affekt. Ångest, nedstämdhet, kris. KBT-behandling. Jag har ett brett perspektiv och anpassar efter behov och frågeställning.