Helena Lind

Status för denna avändare är Godkänd
Helena
Lind
0737249070
Brännkyrkagatan 14 C
Stockholm

Psykolog och psykoterapeut. Certifierad EMDR-terapeut

Psykodynamisk-relationell inriktning. Krisstöd och traumabearbetning. Samtal kring psykologiska och existentiella frågor. Certifierad EMDR-terapeut