Ing-Marie Neve

Status för denna avändare är Godkänd
Ing-Marie
Neve
070-5134716

Neve Consulting AB

Lavettvägen 1H
Sundbyberg

leg läkare och leg psykoterapeut
Utbildad på SAPU

Integrativ inriktning med relationen psykoterapi, affektiv terapi och KBT