Inger Rönnbäck

Status för denna avändare är Godkänd
Inger
Rönnbäck
070-4900363

Södermalms psykoterapimottagning

Lehusens gränd 2
Stockholm

Certifierad EMDR-terapeut
Familjeterapeut, KBT
Lång erfarenhet från psykiatrin.

Socionom
Leg psykoterapeut
Ps dynamisk relationell