Iréne Lainio

Status för denna avändare är Godkänd
Iréne
Lainio
073-9858745

Essinge psykoterapimottagning AB

Ensittarvägen 3
Stockholm

Jag är Socionom, leg psykoterapeut, sexolog och handledare och lärare i psykoterapi. Jag är också lic. hypnospsykoterapeut med EMDR utbildning och parterapeut EFT

Jag har en grund inom relationell psykodynamisk psykoterapi. Som socionom har jag också en lång erfarenhet inom det systemiska fältet.
Jag arbetar med enskilda samtal, parsamtal och ibland också familjeterapi. Min bakgrund som sexolog innebär att jag också har sexualmedicinsk erfarenhet och jag möter många med sexuell problematik av olika slag.
Jag arbetar också med trauma där jag bl.a. använder hypnos, vilket är väl beforskat med god evidens. Metoden är i linje med compassionfocuserat synsätt som är genomgående i mitt arbete.
Jag handleder och utbildar dels på SAPU men också i olika kommunala, landstingsverksamheter och inom privat verksamhet.