Jane Hawes

Status för denna avändare är Godkänd
Jane
Hawes
0739779792
0739779792

Bild och psykoterapi på Södermalm

lundagatan 36
Stockholm

Jane föddes i staden Washington D.C. 1955 och flyttade till Sverige 1983 där hon jobbade som konstnär och filmmakare. Hon ägnade sig åt såväl animerad film som spelfilm. Sedermera utbildade sig Jane till bildterapeut och följde därefter upp med en fil. mag. i Handikappvetenskap samt en psykoterapiexamen.
 
I sin roll som relationell psykoterapeut använder sig Jane av kreativitet och mänskligt samspel som helande krafter både individuellt och i grupp. Som licensierad psykoterapeut innehar Jane både B-nivå-certifikat som IPT terapeut samt EMDR-certifikat. Hon arbetar med alla sorters klienter: unga som gamla, de som vill skapa såväl som de som bara vill eller behöver prata, med handikappade såväl som icke handikappade. Alla är välkomna till den öppna och familjära kliniken på Södermalm som hon delar med fyra andra psykoterapeuter.
 
Jane är en kreativ relationell handledare som organiserar workshops i såväl större som mindre grupper. Hon har jobbat med vårdgivare, art directors, lärare och terapeuter. I samtliga fall visade sig dessa workshops vara en stor hjälp till att öka gruppens förmåga till ömsesidig empati och samarbete.

Vad är relationell bildterapi?
Vi arbetar med nuet, här och nu. Vi fokuserar på "Du och jag och det vi skapar". Vi kommunicerar med hjälp av och tvärsigenom vårt konstnärliga alster. Vi bemöter och bekräftar varandra genom kreativa media och via en öppen och lekfull dialog. En relationell bildterapeut strävar
efter att kunna besvara och ta ansvar
för sitt eget genuina känsloengagemang
genom att kunna se och bemöta den
andres känslor och tankar. I relationell
bildterapi hittar vi oss själva tillsammans
med andra i den kreativa processen.