Karin Gustafsson

Status för denna avändare är Godkänd
Karin
Gustafsson
0739921087

S:t Paulsgatans Psykoterapimottagning

S:t Paulsgatan 8
Stockholm

Jag är legitimerad psykoterapeut med utbildning från SAPU. Min grundutbildning är en fil kand i psykologi. Jag går vidareutbildning i AEDP - Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy.

Jag formar mitt sätt att arbeta efter dina personliga behov och månar om att du ska känna dig trygg och förstådd. De metoder jag arbetar med är modern psykodynamisk psykoterapi, utifrån ett relationellt- och affektfokuserat perspektiv. Tyngdpunkten ligger på AEDP. Jag har HBTQ-kompetens.