Katarina Dalbjörn

Status för denna avändare är Godkänd
Katarina
Dalbjörn
070-1722455

Göteborgs psykoterapi institut
(Hemsida: www.gpsi.se )

Karl Johansgatan 12
Göteborg

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Handledare

Psykodynamisk