Katarina Dalbjörn

Status för denna avändare är Godkänd
Katarina
Dalbjörn
070-1722455
070-1722455

Prinsgatans psykoterapimottagning

Prinsgatan 12
413 05 Göteborg

Leg psykolog
Specialist i klinisk psykologi
Leg psykoterapeut
Handledare

Psykodynamisk psykoterapi
Parterapi
Handledare individ/grupp