Kerstin Adner

Status för denna avändare är Godkänd
Kerstin
Adner
073 68 22 891
Stockholm

Legitimerad psykoterapeut.
Lärare och handledare i psykoterapi.

Relationell psykoterapi.