Louise Forsgren

Status för denna avändare är Godkänd
Louise
Forsgren
070-5788586

Louise Forsgren Konsult AB
Handledning, Utbilning, Psykoterapi

Sveavägen 62, 3tr
111 34 Stockholm

leg psykoterapeut, fil mag (spec barn och ungdom), utbildad handledare, föräldrautbildare, programledare för våld i nära relationen, aukt socionom

Grupphandledning, Chefshandledning,utbildning, psykoterapi, konsultationer