Maggie Mauritzson

Status för denna avändare är Godkänd
Maggie
Mauritzson
+46705266622

Alba Psykoterapi

Själbodgatan 4b
Malmö

Jag är socionom, fil.kand. Är legitimerad psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning. Är utbildad på C-nivå i IPT. Arbetar på privat mottagning i Malmö.

Relationell och interpersonell inriktning. Kbt steg ett.