Monika Trozell

Status för denna avändare är Godkänd
Monika
Trozell
070-550 95 40
Vasagatan 50
Stockholm

Jag har lång yrkeserfarenhet som psykiatrisjuksköterska, journalist och chefredaktör.
Har en masterexamen i gestaltterapi och psykoterapeutbildning med relationell och integrativ inriktning. Egen terapimottagning sedan 2005, som jag kombinerar med uppdrag som handledare/coach, organisationskonsult och föreläsare.

Både enskilda och par är välkomna till min mottagning. Det är i relation till andra människor vi blir till och formas, och förhållandet till dem vi har runt om oss får därför naturligt stort utrymme i terapin. Här finns även rum för problem med självkänslan, prestationskrav och nedstämdhet, existentiella livsfrågor m m. En del av mina klienter har psykiatriska diagnoser.