Nina Mosey

Status för denna avändare är Godkänd
Nina
Mosey
072-1823899
Åsögatan 155
Stockholm

Relationell, psykodynamisk grundutbildning.
Nu handledd inom AEDP.