Rebecca Ädelroth

Status för denna avändare är Godkänd
Rebecca
Ädelroth
073-673 18 57

Arbetar på Unga Vuxna Enheten i Södertälje. En psykiatrisk öppenvårdsmottagning för unga mellan 17 och 23 år i Landstingets regi.
Privat mottagning centralt i Södertälje.

Täppgatan 16
Södertälje

Leg. Psykoterapeut
Leg. Specialistsjuksköterska

Integrativt psykoterapeutiskt arbete, med affekter i fokus! Affektfokuserad, Relationell och KBT, är de tre psykoterapeutiska inriktningar som
för mig bildar helhet i mitt psykoterapeutiska arbete.