Renée Grundström

Status för denna avändare är Godkänd
Renée
Grundström
076-0509434

S:t Lukas Östergötland

Skyttegatan 2, Linkpg & Wadströmsg 12, Norrk
Linköping & Norrköping

Leg. Psykoterapeut och Handledare med Relationell inriktning. IPT samt Basutbildad i MBT