Sara Löfkvist

Status för denna avändare är Godkänd
Sara
Löfkvist
0707975363

Löfkvistpsykoterapi

Mariestadsvägen 5
541 45 Skövde

Jag är socionom och studerar steg 2 på Socialhögskolan i sthlm. Samtidigt arbetar jag som familjebehandlare I Falköpings kommun och driver en egen mottagning. Jag erbjuder rådgivning, stödsamtal samt psykoterapi. Jag har arbetat många år inom öppenvården som bl.a. behandlare på Mini Maria samt som kurator på Ungdomsmottagning. Jag har lång erfarenhet av socialt förebyggande arbete med barn, unga och deras familjer enskilt, par, familj och i grupp.

Jag arbetar utifrån ett relationellt perspektiv och anpassar mitt arbete utifrån de behov jag möter hos de som söker till mig. Min grundutbildnings inriktning var psykodynamisk, systemisk samt översikt inom KBT. Jag har sedan fördjupat mina kunskaper och erfarenheter inom Affektfokuserad terapi(APT). Jag är utbildad inom sexologi & andrologi samt inom missbruk.