Tomas Wånge

Status för denna avändare är Godkänd
Tomas
Wånge
0734 204400

Linnéstadens Psykoterapi Institut (LPI)
(Hemsida: www.lpigbg.se/ )

Järntorget 4
Göteborg

leg psykolog
leg psykoterapeut (individ & grupp)
handledare i psykoterapi
styrelsemedlem i sfrp, medlem i IARPP

Relationell psykoterapi
Familjerådgivning/Parsamtal
Handledning
Sexuella övergrepp