Ulla Heine

Status för denna avändare är Godkänd
Ulla
Heine
08-4800 4300

Arborpsykiatri

Stockholmsvägen 1(Norrköping), Cedergrensvägen 51(Hägersten)
Norrköping och Stockholm

Jag har lång erfarenhet av arbete som läkare både inom primärvård och specialistpsykiatri. Jag är legitimerad psykoterapeut och har relationell ram i det psykoterapeutiska arbetet.

Psykoterapi med integrativ inriktning med både psykodynamisk och kognitiv grund. Auktoriserad i visualiserande psykoterapi (Symboldrama), CORE-utbildning i affektfobiterapi (APT), utbildningar i DBT och Prolonged exposure samt klinisk hypnos. Kompletterande behandling med neurofeedbacktraining, NFT.