Wiveca Green

Status för denna avändare är Godkänd
Wiveca
Green
0704 38 35 65

Tomtebogatan 6A, centrala Stockholm

Tomtebogatan 6A
Stockholm

Jag är legitimerad psykoterapeut (Par- och Familjeterapeut) med en masters examen i Gestaltpsykoterapi. Jag är grundutbildad i EFT (Emotionellt Fokuserad Parterapi) och har även tidigare erfarenhet som utbildare inom kommunikation och ledarskap.
Det är i mötet med andra vi utvecklas och blir till den vi är, varför en närvaro i stunden är viktigt för mig. Som terapeut är jag empatisk och närvarande i stunden och jag kan vara både stödjande och utmanande anpassat efter dina behov och den process vi befinner oss i.

Individuell terapi, par- och familjeterapi.
Relationell psykodynamisk teori kopplat till en helhetssyn på människan.
Existentiella frågor med fokus på svåra livsfrågor och livsval.
Stress, utbrändhet,ångest, nedstämdhet, depression, kristerapi och trauma.