IARPP

Logotyp IARPP

The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy

är den relationella psykoterapins internationella samlingsforum. Under denna hemsideflik kommer vi att försöka redovisa våra svenska medlemmars aktiviteter inom IARPP.

SFRP och IARPP

IARPP (The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy) är den relationella psykoterapins internationella samlingsforum. Under denna hemsideflik kommer vi att försöka redovisa våra svenska medlemmars aktiviteter inom IARPP.

I nuläget pågår en diskussion inom föreningen om möjligheten att på sikt försöka ansluta sfrp som en nationell lokalförening dvs. bli ett s.k. Local Chapter till IARRP. Detta skulle bl.a. kunna ge oss möjligheter till internationella kontakter, ekonomiskt stöd till att bjuda in internationella gästföreläsare, att anordna distansseminarier om relationell psykoterapi, m.m.

Nätverket IARPP

IARPP en icke-hierarkisk förening för den relationella psykoterapins utveckling där vem som helst kan bli medlem. Administrationen finns i NYC, men medlemmarna finns i alla världsdelar. IARPP är inget psykoterapiinstitut med terapeututbildning utan ett platt kollegialt nätverk.

Föreningen anordnar två slags diskussioner, on-line över internet. Colloquium sker två gånger om året. Medlemmarna får utvalda uppsatser eller bokkapitel att läsa. Diskussionen inleds av en internationell panel av kunniga terapeuter och teoretiker och därefter är diskussionen öppen för samtliga medlemmar. Webinar har ett liknande upplägg för en mindre grupp (50–70 personer) och kräver att man anmäler sig i förväg.

IARPP anordnar också årliga internationella konferenser, vartannat år i USA och vartannat år där det finns lokala nationella IARPP-föreningar.

Som medlem i IARPP får man vara med på Members List som används för att referera patienter till relationella psykologer och där kurser, nya böcker m.m. presenteras.

Normalt medlemskap i IARPP kostar 130 USD/år. IARPPs webbadress är:

http://iarpp.net/
Medlemsbroschyr för nedladdning i pdf (här)

Tidskriften Psychoanalytic Dialogues

Tidskriften Psychoanalytic Dialogues. The International Journal of Relational Perspectives  utgör det internationella språkröret för den relationella psykoterapin. Den utkommer med sex nummer om året. Tidskriften har ett dialogformat: en huvudartikel som kommenteras av några opponenter och som därefter får en replik av huvudartikelns författare i samma nummer. Presentationer från IARPPs konferenser brukar ofta senare dyka upp som artiklar i Psych. Dial. Många av artikelförfattarna finns utanför den relationella rörelsen. Tidskriften går att prenumerera på men fås också hem i brevlådan med ett medlemskap i IARPP.

IARPP-konferenser

20th 2024 Merida Yucatán (Mexico): 20-23 juni: Relational Psychoanalysis: The Quest for Belonging and the Co-creation of a Therapeutic “Home”

Tidigare konferenser

19th 2023 Valencia: 15-18 juni: Meeting the Other: Relational Psychoanalysis in Dialogue with Multiple Perspectives

18th 2022 Los Angeles: 16-19 juni: Expanding Our Clinical Experience: Relational Journeys: The Spoken, Unspoken &  Unspeakable in Relational Psychoanalysis and Psychotherapy  

17th 2019 Tel AvivImagining with Eyes Wide Open: Relational Journeys                 

16th 2018 New YorkHope and Dread: Therapists & Patients in an Uncertain World.

15th 2017 SydneyFrom the Margins to the Centre: Contemporary Relational Perspectives.         

14th 2016 RomThe Arts of Time: Relational Psychoanalysis & Forms of Vitality in Clinical Process

13th 2015 TorontoThe Relational Pulse: Controversies, Caricatures & Clinical Wisdom

12th 2013 SantiagoA Meeting of Traditions: Field, Link and Matrix

11th 2012 New York10th Anniversary Conference. The Legacy of Stephen Mitchell

10th 2011 MadridChanging Psychoanalysis for a Changing Society

9th  2010 San FranciscoExpanding the Relational Context

8th 2009 Tel AvivThe Shadow of Memory: Relational Perspectives on Remembering & Forgetting

7th  2008 BaltimoreRelational Perspectives on Attachment Theory

6th  2007 AtenMetamorphosis: Therapeutic Change in a Changing World

5th  2006 BostonClose Encounters: Relational Perspectives at the Psychological Edge

4th   2005 RomUnconscious Experience: Relational Perspectives

3rd   2004 Santa MonicaUnpacking the Clinical Moment

2nd   2003 TorontoEvolving Perspectives on Therapeutic Impasse: Relational Analysts at Work

1st   2002 New YorkSense in Honour of Stephen Mitchell

Svenska medlemmars aktivitet i IARPP

(ev. med nedladdningar)

New York 2018: Schrodingers Cat and the Importance of Survival as Vicarious Victim. Paper av Erik Fagerberg

Sydney 2017: From the Margins to the Centre. Konferensrapport av Tomas Wånge

Sydney 2017: Radical Honesty, Self-Hatred and Self-Other Alienation, Paper av Erik Fagerberg

Rom 2016: The Arts of Time. Konferensrapport av Tomas Wånge

Toronto 2015: The Relational Pulse. Konferensrapport av Tomas Wånge

New York 2012: Can Love Last, Paper av Tomas Wånge

Madrid 2011: Towards a formulation of an epistemological theory for psychotherapyPaper av Tomas Wånge