IARPP

Sfpr och IARPP:

IARPP (The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy) är den relationella psykoterapins internationella samlingsforum. Under denna hemsideflik kommer vi att försöka redovisa våra svenska medlemmars aktiviteter inom IARPP.

I nuläget pågår en diskussion inom föreningen om möjligheten att på sikt försöka ansluta sfrp som en nationell lokalförening dvs. bli ett s.k. Local Chapter till IARRP. Detta skulle bl.a. kunna ge oss möjligheter till internationella kontakter, ekonomiskt stöd till att bjuda in internationella gästföreläsare, att anordna distansseminarier om relationell psykoterapi, m.m.

 

Nätverket IARPP:

IARPP en icke-hierarkisk förening för den relationella psykoterapins utveckling där vem som helst kan bli medlem. Administrationen finns i NYC, men medlemmarna finns i alla världsdelar. IARPP är inget psykoterapiinstitut med terapeututbildning utan ett platt kollegialt nätverk.

Föreningen anordnar två slags diskussioner, on-line över internet. Colloquium sker två gånger om året. Medlemmarna får utvalda uppsatser eller bokkapitel att läsa. Diskussionen inleds av en internationell panel av kunniga terapeuter och teoretiker och därefter är diskussionen öppen för samtliga medlemmar. Webinar har ett liknande upplägg för en mindre grupp (50–70 personer) och kräver att man anmäler sig i förväg.

IARPP anordnar också årliga internationella konferenser, vartannat år i USA och vartannat år där det finns lokala nationella IARPP-föreningar.

Som medlem i IARPP får man vara med på Members List som används för att referera patienter till relationella psykologer och där kurser, nya böcker m.m. presenteras.

Normalt medlemskap i IARPP kostar 130 USD/år. IARPPs webbadress är:

http://iarpp.net/
Medlemsbroschyr för nedladdning i pdf (här)

 

Tidskriften Psychoanalytic Dialogues:

Tidskriften Psychoanalytic Dialogues. The International Journal of Relational Perspectives  utgör det internationella språkröret för den relationella psykoterapin. Den utkommer med sex nummer om året. Tidskriften har ett dialogformat: en huvudartikel som kommenteras av några opponenter och som därefter får en replik av huvudartikelns författare i samma nummer. Presentationer från IARPPs konferenser brukar ofta senare dyka upp som artiklar i Psych. Dial. Många av artikelförfattarna finns utanför den relationella rörelsen. Tidskriften går att prenumerera på men fås också hem i brevlådan med ett medlemskap i IARPP.

IARPP-konferenser:

Nästa konferens:
2018 New York 14-17 Juni: From the Margins to the Centre: Hope & Dread: Therapists & Patients in an Uncertain World.

Tidigare konferenser:
2017 Sydney: From the Margins to the Centre
2016 Rom: The Arts of Time
2015 Toronto: The Relational Pulse
2013 Chile: A Meeting of Traditions: Field, Link and Matrix
2012 New York: 10th Anniversary Conference. The Legacy of Stephen Mitchell
2011 Madrid: Changing Psychoanalysis for a Changing Society
2010 San Francisco: Expanding the Relational Context
2009 Tel Aviv: The Shadow of Memory
2008 Baltimore: Relational Perspectives on Attachment Theory
2007 Aten: Metamorphosis: Therapeutic Change in a Changing World
2006 Boston: Close Encounters: Relational Perspectives at the Psychological Edge
2005 Rom: Unconscious Experience
2004 Los Angeles: Unpacking the Clinical Moment
2002 New York: Sense in Honour of Stephen Mitchell

 

Nedladdningar av svenska medlemmars aktivitet i IARPP:

Sydney 2017: From the Margins to the Centre. Konferensrapport av Tomas Wånge

Sydney 2017: Radical Honesty, Self-Hatred and Self-Other Alienation, Paper av Erik Fagerberg

Rom 2016: The Arts of Time. Konferensrapport av Tomas Wånge

Toronto 2015: The Relational Pulse. Konferensrapport av Tomas Wånge

New York 2012: Can Love Last, Paper av Tomas Wånge

Madrid 2011: Towards a formulation of an epistemological theory for psychotherapyPaper av Tomas Wånge