Välkommen till

SFRP

Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi

SFRP är en nationell förening för psykoterapeuter och andra som är intresserade av relationella perspektiv på psykoterapi.

Om föreningen SFRP

Om föreningen

SFRP, Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi, är en utvecklingsinriktad förening och har inget syfte att bevaka eller formulera någon speciell psykoterapimetod. Intresset är istället att fokusera på aktuell kunskap och utveckling av olika aspekter på relationens betydelse inom alla former av psykoterapi. Det betyder att vi vill ha en dialog med andra föreningar, grupper, individer och forskare. Föreningen anordnar regelbundet diskussionskvällar kring relationella perspektiv på psykoterapi.

Nyheter

Senaste nytt om relationell psykoterapi.

Välkommen på Årsmöte 22 april 2024

Efter formalia kring mötet kommer Marta Cullberg Weston att berätta om symboldrama som relationell metod. Marta Cullberg Weston är psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker och författare. Hon arbetar som privatpraktiserande psykoterapeut men är också lärare och...

läs mer

Kallelse till årsmöte 2023-04-24 Kl. 18.00

Kallelse till Årsmötet 2023  24/4 2023 kl. 18-21  I lokaler på MÖTESRUM, lokal Granen. Luntmakargatan 52, Stockholm, T-bana Rådmansgatan (2 min.) Program: * Årsmöte Verksamhetsberättelse, ekonomi, val av styrelse och övriga frågor * Lättare förtäring...

läs mer

Vad är relationell psykoterapi?

Under de två senaste decennierna har man talat om en relationell vändning (a relational turn) inom psykoterapin. Inom relationell psykoterapi antas människan ha medfödda behov av relationer för att kunna överleva psykologiskt sett. I de nära relationerna under uppväxten skapas relativt stabila relationsmönster (patterns), mestadels omedvetet. Dessa bär vi därefter med oss och de aktiveras i mötet med nya personer/situationer. I denna utvecklingsprocess anses affekterna ha en särskilt central betydelse.

Relationell psykoterapi är “metodneutral”, dvs. den utgår inte, som de flesta andra terapiformer, från att tillämpa en förutbestämd psykoterapeutisk metod. Istället styrs den psykoterapeutiska processen av det samspel som utvecklar sig mellan klienten och terapeuten där relationen ses som en ömsesidig samarbetsprocess. Detta samarbete betonas starkt och det lyfts upp och behandlas fortlöpande i den terapeutiska processen.

Vad är relationell psykoterapi

De traditionella psykoterapeutiska begreppen utgörs av individualpsykologisk terminologi. Den relationella psykoterapin använder dessa begrepp på ett nytt sätt genom att systematiskt anlägga ett relationellt perspektiv, t.ex. genom att aldrig se överföringen åtskild från motöverföringen, eller genom att alltid betrakta projektiv identifikation som ömsesidig . Den relationella psykoterapin är dessutom en fältpsykologi som anser att alla psykologiska fenomen måste förstås i det sociala och/eller relationella kontext det befinner sig i.

Hitta psykoterapeut/handledare

Här kan du finna de medlemmar i vår förening som har en relationell psykoterapiutbildning och är  privatpraktiserande psykoterapeuter, relationella handledare eller lärare och finns representerade runt om i landet.

Bli medlem

För medlemskap i Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi

Du som arbetar med eller är intresserade av relationell psykoterapi och har minst Steg 1, kan ansöka om medlemskap i föreningen.

Våra medlemmar

Vill du se vilka psykoterapeuter som finns i din närhet? Se vår medlemslista: