Litteratur

Fördjupa dig i relationell psykoterapi

Här har vi listat böcker och artiklar inom den relationella psykoterapin.

Introduktion till den relationella psykoterapin

Relationell litteratur

Det finns inte så mycket relationell litteratur på svenska. Rolf Holmqvist har gett ut två introduktionsböcker 2007 & 2010. Tomas Wånge har gett ut en introduktion och idéhistorisk bok om relationell psykoterapi 2019.

Holmqvist, R. (2007) Relationella Perspektiv På Psykoterapi. Stockholm: BoD – Books on Demand 2018

Holmqvist, R. (2010) Relationell Psykoterapi: så här gör man. Stockholm: BoD – Books on Demand 2018

Wånge, T. (2019) Relationell Psykoterapi – introduktion & idéhistoria. Stockholm: BoD – Books on Demand 2018

 

 

En bra introduktionsartikel över den relationella traditionen har skrivits av Adrienne Harris:

Harris, A. (2011) The Relational Tradition: Landscape & Canon. J. Am. Psychoanal. Assoc. 2011:59 s.701-735.

En utförligare övergripande presentation av fundamentet, forskning, övergripande idéer, bakgrund, m.m. om relationell psykoterapi finns i :

Barsness, Roy E. (ed.)(2018) Core Competencies of Relational Psychoanalysis: A Guide to Practice, Study, and Research. N.Y.: Routledge

Holmqvist, R. (2022) Principles and Practice of Relational Therapy. N.Y.: Routledge

Kuchuck, S. (2021) The Relational Revolution in Psychoanalysis and Psychotherapy. London: Confer 

Läs mer

Tidskriften Psychoanalytic Dialouges

Tidskriften Psychoanalytic Dialogues. The International Journal of Relational Perspectives är det internationella språkröret för den relationella psykoterapin. Tidskriften utkommer med sex nummer om året. Tidskriften har ett dialogformat: en huvudartikel som kommenteras av några opponenter och som därefter får en replik av huvudartikelns författare i samma nummer. Presentationer från IARPPs konferenser brukar ofta senare dyka upp som artiklar i Psych. Dial. Många av artikelförfattarna finns utanför den relationella rörelsen. Tidskriften går att prenumerera på men fås också hem i brevlådan med ett medlemskap i IARPP (The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy). Normalt medlemsskap i IARPP kostar 130 USD/år. IARPPs är webbadress: http://iarpp.net/

Antologier utgivna av IARPP

Den samlade översikten över den relationella psykoterapikanonen är fem antologier utgivna av IARPP. I varje volym finns dryga femtontalet artiklar av framstående relationella tänkare:

Mitchell, S & Aron, L (ed.)(1999) Relational Psychoanalysis. The Emergence of a Tradition

Aron, L & Harris, A (ed.)(2005) Relational Psychoanalysis. Vol.2. Innovation & Expansion

Aron, L, Harris, A & Suchet, M (ed.)(2006) Relational Psychoanalysis. Vol.3. New Voices

Aron, L & Harris, A (ed.)(2012) Relational Psychoanalysis. Vol.4. Expansion of Theory

Aron, L & Harris, A (ed.)(2012) Relational Psychoanalysis. Vol.5. Evolution of Process Theory

En självreflekterande komparativ kritik av den relationella teorin finns i:

Aron, L, Grand, S & Slochower, J (eds.)(2018) De-Idealizing Relational Theory: A Critique From Within

Aron, L, Grand, S & Slochower, J (eds.)(2018) Decentering Relational Theory: A Comparative Critique

Stephen A. Mitchells böcker

Stephen Mitchell (1946-2000) har skrivit sju böcker: Relational Concepts, Hope and Dread och Influence and Autonomy är Mitchells viktigaste arbeten. Här beskrivs det teoretiska fundamentet för det relationella perspektivet. Freud and Beyond är en idéhistorisk bok om det psykoanalytiska tänkandets utveckling. Can Love Last? är en postumt utgiven bok om kärlekens beständighet, skriven för en allmän publik.

Mitchell, S. & Greenberg, J. (1983) Object Relations in Psychoanalytic Theory

Mitchell, S. (1988) Relational Concepts in Psychoanalysis

Mitchell, S. (1993) Hope and Dread in Psychoanalysis

Mitchell, S. & Black, M. (1995) Freud and Beyond

Mitchell, S. (1997) Influence and Autonomy in Psychoanalysis

Mitchell, S. (2000) Relationality: From Attachment to Intersubjectivity

Mitchell, S. (2002) Can Love Last? The Fate of Romance over Time

Övrig relationell litteratur

På Routledgeförlagets serie: Relational Perspectives Book Series finns en lång rad volymer om relationell psykologi. De har från 1992 tills idag givit ut c:a 75 volymer om relationell psykologi. Redaktörer för denna serie är Lewis Aron, Adrienne Harris, Steven Kuchuck och Eyal Rozmarin. Routledgeförlaget har också en annan serie: Psychoanalysis in a New Key Book Series under redaktion av Donnel Stern, som givit ut ett femtontal volymer med anknytning till relationell psykologi. De flesta av de relationella författarna finns utgivna under dessa två serier. Undantag är bl.a. Jessica Benjamin, Philip Bromberg & Paul Wachtel som även finns på andra förlagsserier. En bra början till den relationella kanonen är:

Aron, L. (1996) A Meeting of Minds: Mutuality in psychoanalysis

Aron, L. & Starr, K. (2013) A Psychotherapy for the People: Toward a Progressive Psychoanalysis.

Atlas, G. (2022) Emotional Inheritance – A therapist, her patients, and the legacy of trauma.

Atlas, G. & Aron, L. (2018) Dramatic Dialogue: Contemporary Clinical Practice.

Atlas, G. (ed)(2021) When Mind Meets: The Work of Lewis Aron.

Beebe, B. & Lachmann, F. (2013) The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment.

Benjamin, J. (1988) The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism and the Problem of Domination.

Benjamin, J. (1998) The Shadow of the Other.

Benjamin, J. (2018) Beyond Doer and Done To: Recognition Theory, Intersubjectivity and the Third.

Bromberg, P. (2006) Awakening the Dreamer: Clinical Journeys.

Bromberg, P. (2011) The Shadow of the Sunami: And the Growth of the Relational Mind.

Buechler, S. (2008) Making a Difference in Patients´ Lives: Emotional Experience in the Therapeutic Setting.

Davies, J. & Frawley, M. (1994) Treating the Adult Survivor of Childhood Sexual Abuse: A Psychoanalytic Perspective.

Dimen, M. (2008) Sexuality, Intimacy, Power.

Harris, A. & Kuchuck, S. (eds.) (2015) The Legacy of Sandor Ferenczi: From Ghost to Ancestor.

Hirsch, I. (2008) Coasting in the Countertransference: Conflicts of Self Interest between Analyst and Patient.

Hoffman, I. (1998) Ritual and Spontaneity in the Psychoanalytic Process: A Dialectical-Constructivist View.

Howell, E. & Itzkowitz, S. (eds.) (2016) The Dissociative Mind in Psychoanalysis: Understanding and Working with Trauma.

Kuchuck, S. (ed.) (2014) Clinical Implications of the Psychoanalyst´s Life Experience: When the Personal Becomes Professional.

MacIntosh, H. (2019) Developmental Couple Therapy for Complex Trauma.

Ringstrom, P. (2014) A Relational Psychoanalytic Approach to Couples Psychotherapy.

Seligman, S. (2018) Relationships in Development: Infancy, Intersubjectivity, and Attachment

Stern, D. (2010) Partners in Thought: Working with Unformulated Experience, Dissociation, and Enactment.

Stern, D. (2015) Relational Freedom: Emergent Properties of the Interpersonal Field.

Stern, D. (2019) The Infinity of the Unsaid: Unformulated Experience, Language and the Nonverbal.

Wachtel, P. (2014) Cyclical Psychodynamics and the Contextual Self: The Inner World, the Intimate World, and the World of Culture and Society.

Wallin, D. (2007) Attachment in Psychotherapy.

Flera Relationella Artiklar  

Benjamin, J. (2017) Bortom den-som-gör och den-som-blir-gjord-med. Divan 3-4, 59-85

Menfors, M. (2014) Handledning, intersubjektivitet och låsningar i terapi. Psykoterapi 2, 35-42.

Sjöqvist, S. (2009) Det relationella perspektivet – psykodynamiskt nytänkande. Insikten 3, 6-13.

Stjärne, F. (2017) Om trehet och ömsesidighet – ett samtal med Jessica Benjamin. Divan 3-4, 51-57.

Tuuvas, M., Carlsson, J. & Norberg, J. (2017) A healing relationship: Clients’ experiences of the long-term relational significance of the horse in horse assisted psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Counselling, 19:3, 307-328.

Wånge, T. (2011) Det relationella perspektivet. Insikten, 3, 17-23.

Wånge, T. (2013) Stephen Mitchell och det Relationella Perspektivet (del 1). Psykoterapi, 2, 14-21.

Wånge, T. (2013) Stephen Mitchell och det Relationella Perspektivet (del 2). Psykoterapi, 3, 30-37.

Wånge, T. (2016) Psykoanalysen har många ansikten. Psykoterapi, 3, 6-13.

Wånge, T. (2017) Det Tredje – ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (del 1) Psykoterapi 2017:4 s. 19-24.

 

 

 

 

 

 

Wånge, T. (2018) Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori. Begreppet Herre och Slav (Doer and Done To)(del 2). Psykoterapi, 1 25-31.

Wånge, T. (2018) Var står den psykoanalytiska/psykodynamiska teorin idag. Del 1. Freuds blinda fläckar. Psykoterapi, 3 24-35.

Wånge, T. (2018) Mot en ny psykodynamisk teori. Del 2. Teori & Praktik i förändring. Psykoterapi, 4 16-25.

Wånge, T (2019) Recension av G. Karlssson: “Det maskulina projektet” (ur ett relationellt perspektiv) Sthlm. Symposium,  2019. Psykoterapi 2019:2 s.49-52

Wånge, T. (2020) “Det beror på” är svaret på frågan om den relationella psykoterapitekniken. Psykoterapi 2020:3 s.30-33

Wånge, T(2021) Lewis Aron (1952-2019) – en av grunderna av den relationella psykoterapin.  Psykoterapi 2021:2 s.19-26

Wånge, T. (2022) Det omedvetna – i relationell belysning.  Psykoterapi 2022:1 s.24-31

Wånge, T. (2022) Sexuella trauman – ett underteoretiserat område i psykodynamisk teori.  Psykoterapi 2022:2 s.16-21

Wånge, T. (2022) Freud och psykoanalysen igår och idag. Psykoterapi 2022:4 s.36-41

Wånge, T. (2024) Själv, Jag och identitetsbegreppen i den relationella psykoterapin. Psykoterapi 2024:1-2 s.15-20 

 

Några  av Wånges artiklar kan laddas hem som .pdf via länkarna ovan, några andra finns på hans hemsida: www.tomaswange.se