Medlemskap

För medlemskap i Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi

Du som arbetar med eller är intresserade av relationell psykoterapi och har minst Steg 1, kan ansöka om medlemskap i föreningen.

Bli medlem

Du som arbetar med eller är intresserade av relationell psykoterapi och har minst Steg 1, kan ansöka om medlemskap i föreningen. Gör en skriftlig ansökan via formuläret nedan övriga frågor kring medlemskap skickas till . Efter ett godkännande betalar du in årsavgiften och då kommer du att få anvisningar om hur du loggar in och gör din egen profil på hemsidan.

Medlemsavgift

Medlemsavgift för ordinarie medlemmar är 300 kr/år medan pensionärer (icke arbetande) får en rabatterad avgift på 150 kronor. Studenter på Steg-1 nivå, utan rösträtt, har också en rabatterad årsavgift på 150 kronor.

Du betalar in avgiften på pg: 408 97 71 – 2.
Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen.

Att stå med på terapeut- och handledarlistan

För att stå med på terapeut- och handledarlistan här på hemsidan ska man ha en relationell psykoterapiutbildning och vara medlem i SFRP. Man ansöker om att stå med på dessa listor genom att anmäla sitt intresse till styrelsen via medlemsansvarig. Då du fått ett godkännande från styrelsen betalar du in 200 kronor. Vi vill
också ha en kopia på legitimationen.

Vi formar föreningen

Vi hoppas du kommer att få glädje av SFRP och att du på olika sätt kommer att delta i föreningen. Vår förening bygger helt på att vi alla som medlemmar är med och formar de aktiviteter och funktioner som vi själva är intresserade av. För att hålla dig informerad kan du läsa mer här på vår hemsida.

Medlemsträffar hos SFRP

Medlemsträffar

SFRP vill verka för att skapa ett sammanhang och en tillhörighet för psykoterapeuter som genom utbildning, arbete eller på annat sätt har en anknytning till relationell psykoterapi och den vetenskapliga grund denna inriktning vilar på, bland annat brittisk objektrelationsteori, självpsykologi, relationell psykoanalys och psykoterapi, modern utvecklingsteori, anknytningsteori och affektteori. Föreningen vill också stimulera till samarbete både nationellt och internationellt mellan psykoterapeuter med intresse för relationell psykoterapi och den relationsbaserade vetenskapliga grund som nämns här ovan. En viktig uppgift är också att i den allmänna samhällsdebatten ge röst åt den människosyn som dessa teorier omfattar.

Föreningen anordnar medlemsträffar minst en gång per termin som annonseras på hemsidan.

Om du som medlem har idéer och önskemål kring programinnehåll är du välkommen att kontakta Marianne Tuuvas, e-post:

Styrelse

Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapis styrelse utgörs av:

Jane Hawes – Ordförande

Irene Laino – Sekreterare

Sara Löfkvist – Medlemsansvarig

Marianne Tuuvas - Kassör

Tomas Wånge – Ledamot

Cecilia Hansson - Ledamot

Erik Fagerberg - Ledamot

Stadgar

Ladda hem SFRPs stadgar som .pdf genom att klicka på knappen nedan: