Styrelsen önskar alla gamla och nya medlemmar ett gott nytt spännande år!

Vi vill påminna om att det är dags att betala in årets medlemsavgift.

Medlemsavgift för ordinarie medlemmar är 300 kr/år medan pensionärer (icke arbetande) får en rabatterad avgift på 150 kronor. Studenter på Steg-1 nivå, utan rösträtt, har också en rabatterad årsavgift på 150 kronor. Att stå med på terapeut- och/eller handledar-listan kostar 200kr per år.

Du betalar in avgiften på pg: 408 97 71 – 2.

Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen.

Vi hoppas du kommer att få glädje av SFRP och att du på olika sätt kommer att delta i föreningen. Vår förening bygger helt på att vi alla som medlemmar är med och formar de aktiviteter och funktioner som vi själva är intresserade av.

Styrelsen genom

Marianne Tuuvas, Medlemsansvarig