Kallelse till Årsmötet 2023

 24/4 2023 kl. 18-21

 I lokaler på MÖTESRUM, lokal Granen.

Luntmakargatan 52, Stockholm, T-bana Rådmansgatan (2 min.)

Program:

* Årsmöte

Verksamhetsberättelse, ekonomi, val av styrelse och övriga frågor

* Lättare förtäring

   Sfrp bjuder på lättare förtäring med lämplig dryck.

* Kreativitet som relationell katalysator.

Vad är kreativitet och hur kan det bli till en relationell process? Jane Hawes, relationell utbildad psykoterapeut och bildterapeut kommer att hålla ett kort föredrag om temat, med referens till Winnicotts mellanrum, konceptet delad uppmärksamhet (joint attention) och den terapeutisk alliansen.

Efteråt kommer gruppen att delta i prestigelösa och lekfulla bildövningar som demonstrerar bildterapi som relationellt redskap. Övningar följs av diskussion kring detta.

Föranmälan:

Obligatorisk föranmälan göres via e-post till sfrp´s ordförande Jane Hawes:

Sista anmälningsdag 17/4

Det finns möjlighet att delta på årsmöte digitalt men deltagande i workshop delen är begränsad.

Välkomna!

Styrelsen