Sfrp

svenska föreningen för relationell psykoterapi

 

Kallelse till Årsmötet 2018

Tisdagen 2/5 2018 kl. 18-21

 Lokal: SAPU   Brännkyrkagatan 76 (T-bana till Zinkensdamm)

Program:

* Årsmöte

Verksamhetsberättelse, ekonomi, val av styrelse och övriga frågor

 

* Lättare förtäring

   Sfrp bjuder på lättare förtäring med lämplig dryck.

 

* Det Tredje – och doer-and-done-to.

Jessica Benjamins igenkännings- & bekräftelseteori (?) i filmen Hope Springs

av David Frankel (2012). Filmen handlar om paret Kay (spelad av Meryl

Streep) och Arnold (Tommy Lee Jones) som träffar parterapeuten Dr Feld

(Steve Carell). Efter ett trettioårigt äktenskap har passionen svalnat och Kay

vill ha en nystart. Vi tittar på några sekvenser ur filmen och diskuterar.

 

Föranmälan:

Obligatorisk föranmälan göres via e-post till Sfrps ordförande Marianne Tuuvas:

Sista anmälningsdag 23/4

 

Välkomna!

styrelsen

 

Hope Springs en film av David Frankel (2012)                                                   (yA)

 

Kay: Meryl Streep   Arnold: Tommy Lee Jones     Dr. Bernie Feld: Steve Carell

Kay och Arnold har varit gifta i över trettio år och deras äktenskap sjunger på sista versen, enligt Kay. När hon hör talas om en ryktbar äktenskapsrådgivare, Dr. Feld, på Institutet för Intensiv Terapi, med lite annorlunda metoder, i den lilla staden Hope Springs fantiserar hon direkt om en nystart. Kay tar av sina sparpengar och betalar in 30.000, för vad en veckas intensivterapi kostar. Men att övertala Arnold om att sätta sig på ett flygplan för intensiv terapi, prata om känslor, sex och genomgå olika praktiska övningar, är allt annat än enkelt.

En tänkt terapiram är att terapeuten träffar paret på förmiddagarna tillsammans i parsamtal, och detta kompletteras med några enskilda samtal när processen är som mest intensiv.

 

Det Tredje – och doer-and-done-to.

Jessica Benjamin presenterade begreppet doer-and-done-to 1988. Då handlade det om mäns överordning över kvinnor. Senare har doer-and-done-to kommit att handla om vår starka generella benägenhet att ständigt skapa komplementära roller som dominant/undergiven, aktiv/passiv, etc. Mönstret innebär fastlåsta relationella positioner som förhindrar genuin kontakt och närhet.

Känslomässigt gör det stor skillnad om vi upplever det som om den andre försöker påverka och göra något med oss, eller om vi snarare är eller gör något tillsammans och samtidigt får vara oss själva. Den förstnämnda känslan är det komplementära handlings-reaktionsmönster som Benjamin kallar ”doer and done to”, där båda parter känner sig tvingade av den andre att hålla fast vid sin roll. Den andra känslan av att dela något är betydligt behagligare och friare. För detta krävs koordination, inkänning, matchning och ett mera medvetet förhandlande kring det som skiljer oss åt. Om detta lyckas skapas ett gemensamt dynamiskt interaktionsmönster ett (delat) Tredje, som inte primärt är reaktivt utan istället blir till en förutsättningslös öppen rörelse som tillåter nya erfarenheter och jag-tillstånd att utvecklas.

Det Tredje är till för att beteckna en potentiell relationell position eller princip som kan användas för att ta sig ur den ömsesidiga komplementära doer-and-done-to låsningen.

 

Några utgångspunkter:

 

 • Varför kommer paret? Vad vill de ha hjälp med?
 • ”Är Ni överens om att komma hit?” brukar vi fråga. Hur är motivationen hos paret?
 • Vad finns av motstånd eller överföringsreaktioner? Vilka uttryck tar detta sig?
 • Synpunkter på terapeutens sätt och metoder?
 • Hur upphörde deras intima samliv? Hur ser parterna på detta?
 • Sker någon förändring, av vad, när och hur går det till?
 • Är Benjamins begrepp till hjälp för att förstå situationen?

 

Svenska artiklar om Benjamin finns i tidskrifterna Divan 3-4/2017 och Psykoterapi 4/2017 och 1/2018 – de senare för nerladdning från Tomas Wånges hemsida: www.tomaswange.se

 

 

 

Dagordning Årsmöte 2018

 • 1 Mötet öppnas

 

 • 2 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

 

 • 3 Val av ordförande för mötet

 

 • 4 Val av sekreterare för mötet

 

 • 5 Val av justeringsperson för protokoll

 

 • 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

 

 • 7 Revisionsberättelse

 

 • 8 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

 

 • 9 Val av styrelse

 

 • 10 Val av revisor och revisorsuppleant

 

 • 11 Val av valberedning

 

 • 12 Övriga frågor

 

 • 13 Mötets avslutning