2017 November; En Relationell Afton

 

Posted on December 2017 by Tomas Wånge • 0 Comments

Tisdagen 28 november 2017 anordnade styrelsen en diskussionsafton om relationell psykoterapi på ABF i Stockholm. På agendan stod bland annat en diskussion om möjligheten att bli en lokal nationell förening inom den internationella föreningen IARPP (The International Association for Relational Psyhoanalysis and Psychotherapy).

Ett 25-talet sfrp-medlemmar hade samlats i Erlandersalen i ABF-huset på Sveavägen 41.

Kvällen inleddes med ett 45 min föredrag: Den Relationella Vändningen av Tomas Wånge som gav en bakgrund och historik över den relationella psykoterapin. Inom många terapiinriktningar betonar man idag relationer: mellan patient & terapeut, mellan patienten & anknytningspersonerna, mellan patienten och nära och kära, m.fl. Men många känner inte till att den relationella psykoterapin också har en specifik historia, en specifik teori och en mängd specifika terapeutiska begrepp t.ex. enactment, selfdisclosure, unformulated experience, multiple-self, m.m. Den relationella psykoterapin har också en kunskapsteori och en målsättning som skiljer sig en del från den traditionella psykodynamiska teorin.

Efter detta presenterade Erik Fagerberg en fallbeskrivning med rubriken: Att stå ut med att vara på ställen där du som terapeut inte vill vara på. Detta var en utvidgad svensk version av ett paper som Fagerberg tidigare presenterat på IARPP-konferensen i Sydney sommaren 2017. Fallet handlar om en ung traumatiserad kvinna som varit utsatt av sexuella övergrepp och också förlorat sin mor. Det var nödvändigt att komma in på psykologiskt minerade områden runt närhet och sexualitet med risk för återtraumatisering. Fagerberg illustrerade hur han som terapeut fick kämpa med sin erotiska motöverföring och hur denna kunde användas för att nå centrala dissocierade områden hos patienten. Vinjetten kunde bl. a. kopplas till arbeten av tongivande relationella tänkare som Philip Bromberg, Jody Davies &  Mary Frawley, Muriel Dimen och Donnel Stern.

Efter en paus presenterade Tomas Wånge och Erik Fagerberg IARPPs verksamhet och organisation och därefter vidtog en diskussion om vad det skulle kunna innebära för vår förening sfrp att bli ett s.k. Local Chapter inom IARPP. Fördelarna är att vår förening skulle få en stark internationell förankring av den relationella psykoterapin med vad detta nu skulle kunna innebära såväl teoretiskt som praktiskt. IARPP kan ge ekonomiskt stöd och göra utbildningsinsatser i ett uppbyggnadsskede. För detta krävs att samtliga sfrp-medlemmar också blir medlemmar i IARPP. Kravmässigt innebär detta en medlemsavgift på $135 årligen, varvid man får tillgång till IARPPs diskussions- och informationsforum på nätet och man får också den relationella tidskriften Psychoanalytic Dialougues, som utkommer med sex nummer per år, hem i brevlådan. IARPP är inte speciellt styrande, men kräver insyn i ekonomi och om vår verksamhet är förenlig med ett relationellt perspektiv. Sammantaget skulle ett bildande av ett Local Chapter kräva ett ökat engagemang från ett antal sfrp-medlemmar och det är väl tveksamt om vi är där i nuläget. Styrelsen, under ledning av Lars Back denna afton, uppmuntrade våra medlemmar att besöka nästa IARPP-konferens i New York, 14-17 juni 2018, på Roosevelt Hotel med rubriken: Hope and Dread: Therapists and Patients in an Uncertain World efter titeln på en av Stephen Mitchells viktigaste böcker från 1993.

Kvällen avslutades med en diskussion om önskemål på kommande arrangemang. Det framkom bland annat önskemål om fortsatta kvällar med klinisk inriktning i form av fallbeskrivningar, kanske med paneldiskussion och lite teori. Styrelsen tar med sig dessa önskemål.

För  styrelsen  Tomas Wånge