Sfrp

svenska föreningen för relationell psykoterapi

 

 

Välkommen till

 

En Relationell Afton – Tisdagen 6/11 kl.18-21

ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm. Lokal: Erlanderrummet.

 

  • IARPP (Erik Fagerberg):

 

En kort presentation av det internationella nätverket The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. (IARPP).

 

  • Relationell Psykoterapi (Tomas Wånge):

 

Vad innebär den relationella psykoterapin: teoretiska antagande, några begrepp, kliniskt förhållningssätt, lite kunskapsteori m.m.

 

(Paus)

 

 

  • Schrödingers Katt – vikten av överlevnad som ett ställföreträdande vittne. En fallbeskrivning. (Erik Fagerberg):

 

Arbetet med Julia – en ung traumatiserad kvinna som utsatts för tortyr och tvingats fly från Pinochets Chile till Sverige. Terapin kretsade bland annat om huruvida terapeuten kunde härbärgera patientens fruktansvärda historia, med Winnicotts terminologi ”överleva”. I bakgrunden finns den nuvarande situationen i Sverige där det sociala och politiska alltmer manifesterar sig i terapirummet. Frågan är vad detta innebär för våra teorier och vår praktik?

 

  • DISKUSSION (sfrp-styrelsen & medlemmar):

 

 

Föranmälan:

 

Anmälan senast 31/10 till

Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar och föreningen bjuder på en enklare förtäring.

Icke medlemmar betalar 100kr på plats.