Det är viktigt att alla ni som har betalt medlemsavgiften för 2017 går in och registrerar er här på nya hemsidan. Det är först då ni blir synliga som medlemmar och kan nås av föreningen via er email. Det är de uppgifter som ni själva lägger in på er status som visas på terapeutlistan. Hör av dig till mig om det är problem med registreringen.

Med Vänlig Hälsning

Marianne Tuuvas, Ordförande och Medlemsansvarig SFRP