Välkommen till

En Relationell Afton

Tisdagen 28/11 18.00-21.00
ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm.

·      Den Relationella Vändningen (Tomas Wånge):
En kort bakgrund till och översikt över den relationella vändningen inom psykoterapin: antagande, några begrepp, lite kunskapsteori.

·      Att stå ut med att vara på ställen där du som terapeut inte vill vara på (Erik Fagerberg):
Att arbeta med en kvinna som varit utsatt för sexuella övergrepp. En relationell fallbeskrivning av arbetet med A – en ung traumatiserad kvinna som också förlorat sin mor. Det var nödvändigt att komma in på psykologiskt minerade områden runt närhet och sexualitet med risk för återtraumatisering, m.m.

(Paus)

·      IARPP (Tomas Wånge & Erik Fagerberg):
En presentation av det internationella nätverket The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Vad är och gör IARPP, vad är en underförening s.k. Local Chapter till IARPP, m.m.

·      DISKUSSION (sfrp-styrelsen & medlemmar):
Vad skulle det innebära det att bli en ett Local Chapter till IARPP: för och nackdelar? Är det önskvärt och möjligt? Hur och när genomför man i så fall detta?

 

Deltagandet är kostnadsfritt och föreningen bjuder på en enklare förtäring.
Anmälan senast 20/11 till
Platserna är begränsade så först till kvarn gäller.