Välkommen på Årsmöte 22 april 2024

Efter formalia kring mötet kommer Marta Cullberg Weston att berätta om symboldrama som relationell metod. Marta Cullberg Weston är psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker och författare. Hon arbetar som privatpraktiserande psykoterapeut men är också lärare och...