Sfrp

Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi

Kallelse till Årsmötet 2017

Tisdagen 28/3 2017 kl. 18-21

 

Lokal: SAPU   Brännkyrkagatan 76 (T-bana till Zinkensdamm)

Program:

Årsmöte

Verksamhetsberättelse, ekonomi, val av styrelse och övriga frågor

Information & Diskussion om Socialstyrelsens Riktlinjer

Socialstyrelsen har bl.a. förslagit elbehandling (ETC) för deprimerade ungdomar. Sfrp har tillsammans med några andra organisationer protesterat mot att Socialstyrelsen inte prioriterar psykoterapi. Handlingar finns på hemsidan under ”Nyheter”.

Middag och mingel

Efter mötet bjuder Sfrp alla årsmötesdeltagande medlemmar på middag på restaurang Panevino, Brännkyrkagatan 93 (vid T-banan Zinkensdamm)

Föranmälan:

Obligatorisk föranmälan göres via e-post till Sfrps ordförande Marianne Tuuvas:

Sista anmälningsdag 20/3

Välkomna!

styrelsen

 

Dagordning

Årsmöte med Svenska föreningen för relationell psykoterapi 170328

§1 Mötet öppnas

§2 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

§3Val av ordförande för mötet

§4 Val av sekreterare för mötet

§5 Val av justeringsperson för mötet

§6Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

§7Revisionsberättelse

§8 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

§9 Val av styrelse

§10 Val av revisor och revisorsuppleant

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Mötets avslutning